Bērnu skoliņa "Bergausis"


Mācību process


Valodas nodarbībās bērniem ir iespēja iepazīties ar latviešu alfabēta burtiem un vingrināt latviešu valodas prasmes darbojoties ar dažādām tēmām – valodu, literatūru, kultūru, vēsturi, sabiedrības mācību vai dabas zinātnēm.

Saistībā ar valodas nodarbības tēmu, bērni veido arī kādu radošu darbiņu zīmējot, līmējot, veidojot vai citādi izmantojot savas radošās spējas un čaklās rociņas.

Mūzikas, deju un rotaļu nodarbību mērķis ir sniegt bērniem iespēju apgūt latviešu dziesmas, rotaļas un radīt bērnos prieku, interesi par mūziku un skaņu pasauli. Dejojot bērni izkustās un mācās latviešu tautas deju soļus un latviešu deju rakstus.

Tēmas


Katram semestrim tēmas tiek izstrādātas atsevišķi. Tās tiek saistītas ar gadalaika, vēstures jeb šī brīža aktualitātēm Latvijā. Katrā nodarbībā tiek ievērota kopējās tēmas sasaiste.

 

2024./2025.gada mācību plāns 

 

Pasākumi


Papildus nodarbībām kultūras skola organizē arī svētku pasākumus Bergauša bērniem un vecākiem:

  • Zinību diena;
  • Ziemassvētki;
  • Lieldienu pikniks;
  • Mātes dienas koncerts, kas vienlaicīgi ir arī skoliņas mācību gada noslēguma koncerts.