Bērnu skoliņa "Bergausis"


Diena kultūras skolā


Skolas dienu sākam plkst.11.00 pēc šī semestra stundu saraksta. Svarīgākā informācija pirms nodarbības tiek izsūtīta vecākiem pa e-pastu.

Vecuma grupas

Rausīši

1 - 3 gadi

Kāpēcīši

3 - 5 gadi

Sprīdīši

1 - 2 klašu bērni

Zinīši

3 - 4 klašu bērni

Juniori

5 - 6 klašu bērni

Tīņi

Sākot no 7 klases

Rausīši, bērniņi vecumā no 1 gadiņa līdz 3 gadiem darbojas vienu stundu kopā ar skolotāju un kādu no vecākiem. 

Kāpēcīšu nodarbība ilgst 3 stundas un notiek pie vienas skolotājas, lai bērnos radītu drošības un atpazīstamības sajūtu. Nodarbības laikā bērni savā starpā draudzējas un apgūst mācību vielu izmantojot visas maņas spēlēs, rotaļās, dziesmās, kustībās, stāstos un pasakās.

Sprīdīšu, zinīšu, junioru un tīņu grupu bērni un jaunieši papildus latviešu valodas nodarbībām darbojas arī folkloras kopā. Tīņu un junioru grupas arī aktīvi iesaistās dažādos projektos – dabas un ūdeņu izzināšana kopā ar skolotāju Baibu, erudīcijas spēlēs un citās aktivitātēs un nodarbēs, kur varam praktizēt latviešu valodu.Tīņu grupas nodarbības 2021./2022.mācību gadā notiks tematisko darbnīcu veidā, kur tad katru reizi darbosimies savādāk.

Bērnu nodarbību laikā, vecākiem ir iespēja dzert līdzi atnesto kafiju un dalīties informācijā un pieredzē par dažādiem aktuāliem jautājumiem, kā arī uzspēlēt kādu spēli.