Foreningen eksisterer takket være medlemmers entusiasme og uselvisk arbeid, og enhver støttespiller har stor betydning for foreningens eksistens.
Du kan også støtte foreningens arbeid med organisering av konserter, seminarer, arrangementer innen kunst, musikk og idrett  i det latviske miljøet i Bergen!

 • Bli medlem
  Alle kan bli medlemmer – uavhengig av yrke, bosted, nasjonalitet eller religion (blant oss finnes det både latviere som bor i Latvia og London, samt nordmenn som bor i Bergen).
  Dersom du blir medlem, kan dra nytte av medlemsstatus og fordeler uten aktiv deltakelse.
 • Støtt oss ved å gi et pengebidrag som privatperson
  Du kan støtte vår virksomhet ved å bruke betalingssystemet PayPal. Du trenger ikke å opprette en PayPal-konto. Via dette betalingssystemet er det mulig å gi bidrag ved å bruke et bankkort!
 • Støtt oss ved å et pengebidrag som juridisk person
  Hvis en juridisk person støtter foreningen får den redusert skatt. For å få vite hvordan det fungerer, skriv en e-post til info@latviesibergena.no

Velg støtte

Juridisk person

Fysisk person

Velg

Bli medlem