Bērnu kultūras skola "Bergausis"


Om kulturskolen

Latvisk kulturskole var en naturlig fortsettelse til musikkgruppen «Skankaris» under ledelsen av Anda Ramsøy i perioden 2010-2014. I tillegg til musikk og kunst, har vi vokst ut til mange og allsidige aktiviteter for barn og ungdom der aktivitetsspråket er latvisk.

Skoleåret 2014-2015 eksisterte latvisk kulturskole som en del av Den Latviske Foreningen i Bergen, men siden august 2015 har vi vært registrert som selvstendig frivillig organisasjon i Brønnøysundregisteret.

Siden den tid har elevene fra Bergausis gledet folk i Bergen med sine opptredener ved ulike anledninger som Internasjonal uke 2015, Hansadager 2016, BarneBIKS 2016, Dansens dager hvert år, Bergen 950 i juli og oktober 2020. Sommeren 2015 deltok vi som gjester ved Latvisk sang- og dansfestival for barn og ungdom i Riga som de eneste deltakere fra Norge. Til sang- og dansfestivalen i 2020 hadde vi forberedt oss allerede som festivaldeltakere på de store scenene med guttekor ledet av Anda Ramsøy og folkloregruppe ledet av Zane Danosa og Agrita Murane.

Koronaåret satte noen bremser for hvor aktive vi kunne være ved ulike arrangement, men den jevne aktiviteten ved kulturskolen Bergausis fortsatt både som uteskole, zoom-timer og undervisning med koronatiltak. Sang- og dansfestivalen i Riga ble avlyst i 2020, men foregikk digital på video i 2021.

Kulturskolen Bergausis fortsetter med aktiviteter, og etter en fantastisk mulighet til å holde Midtsommerleir for 30 barn og tenåringer i juni 2021 sponset av Bergen kommune, er vi snart klar til et nytt og spennende skoleår 2021-2022.

Skolens mål


 

Bergausis kulturskole ønsker å bidra til opprettholdelsen av latviskferdigheter hos barna fra latviske familier i Bergen og omegn.

OPPGAVER

  • Gjøre barna kjent med latvisk kultur, kunst, musikk og dans;
  • Gjøre barna kjent med de viktigste hendelsene i latvisk historie;
  • Gjøre barna kjent med noen av de litterære skattene innenfor latvisk barnelitteratur;
  • Gjøre barna kjent med latvisk språk, både muntlig og skriftlig;
  • Gjøre barna kjent med latvisk folklore og tradisjoner.

Pris


Barn over 3 år betaler 900 NOK per semester. Deltakelse i småbarnsgruppen (1-3 år) koster 600 NOK per semester.

Søskenmoderasjon: første barn betaler full pris, hvert neste barn 600 NOK (barn over 3 år) eller 300 NOK (1-3 år).

Skolens kontonummer finner dere på foreldrekontrakten.

Dersom en av foreldrene er medlem i Den latviske foreningen i Bergen, får familien 100 NOK rabbat fra samlet sum.

Dersom familien er i en vanskelig økonomisk situasjon, kan det søkes om moderasjon i skolepenger.

Kontakter


 

Møllebakken skole,
Jørgen Moes gate 26,
5053 Bergen


Tlf:
Antra Sunde 41043386
Ilga Švāne 99866423
E-post: bergausis@gmail.com

Bankkonto spesifikasjoner:
Forenigen Latvisk kulturskole Bergausis Organisasjonnummer 915792529
Sparebanken Vest , pb 7999, 5020, Bergen,
IBAN-nr: NO9236334208332
Kontonr: 36334208332

Vipps  nr: 515425

Juridisk adresse: Damsgårdslien 14, 5161 Laksevåg, Bergen

 

Kulturskolen Bergausis mottar støtte fra:
Bergen kommune  og PBLA (Verdens organisasjon for latviere i diaspora)