Organisasjoner


latviere vil og kan

Her finner du informasjon om ulike interessegrupper og aktiviteter organisert av latviere. De er ikke bare underavdelinger til Latvisk forening, men også andre grupper vi kjenner til som er startet og drives av foretaksomme latviere i Bergen.

Det kan aldri bli for mye av slikt! Derfor om du kjenner til noen som driver med noe på fast basis om det er ishockey, sjakk, surfing eller sanggruppe, og du har lyst at andre skal få vite om det og kanskje bli med, ikke hold det skjult! Fortell det til oss på info@latviesibergena.no

Latvisk kulturskole “Bergausis”

Den latviske foreningen i Bergen

Den latviske bokklubben i Bergen

Latvisk Amatørteater i Bergen

Den latviske folkedansgruppen “Pērkonkalns”