Akkurat slik som i alle andre organisasjoner har vi vårt “papirarbeid”. Du kan ta en titt (de er på latvisk) her. Hvis du er interessert i noe mer (økonomi og referater fra styremøtene), kan du som medlem få innsyn i dem. Bare spør – skriv til info@latviesibergena.no