Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās

Virsraksts: Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās

Autors: Vīksna Māra, Lielbārdis Aigars

Izdošanas datums: 2014

Valoda: LV

Albumā iekļauti 223 foto uzņēmumi no Latviešu folkloras krātuves fondiem, kuros atspoguļota folkloras vākšana – ievērojami teicēji, folkloras vācēji, pierakstītāji un ieskaņotāji, kā arī folkloras pierakstīšanas situācijas no dažādām Latvijas vietām. Fotogrāfiju apraksti latviešu un angļu valodā.
Fotogrāfijas sakārtotas hronoloģiski – no 1925. līdz 1992. gadam trīs grupās pēc to uzņemšanas laika, ko pamato atšķirīgā politiski-vēsturiskā situācija Latvijā, tehniskās iespējas un folkloras vākšanas principi, sniedzot iespēju izsekot folkloras vācēju darbam cauri laikiem.

Albumam ir sastādītāja Aigara Lielbārža "Ievads" un Māras Vīksnas raksts "Ceļvedis albumam".