Aizvadīts pirmais Norvēģijas 3×3 vispasaules ģimeņu saiets

No 3.-8. augustam Ziemeļhordalandes tautskolā skanēja latviešu valoda, dziesmas, mūzika, deju ritmi un mastā plīvoja Latvijas karogs. Šo vietu un šīs dienas savās atmiņās vēl ilgi glabās 124, dažādu paaudžu Norvēģijas 3×3 saieta dalībnieku. Pirmais 3×3 saiets Norvēģijā, kas pulcēja latviešus no Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Igaunijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem bija liels izaicinājums organizatoriem – Inesei Krūmiņai, Ilgai Švānei un Laurai Rastinai un arī nenovērtējams depozīts no saieta dalībnieku un ieviržu vadītāju puses.

“Liktenīga laimīga sagadīšanās mūsu ģimenei ļāva nonākt pirmajā Latvijas 3×3, Madlienā, 1990.gadā. Tur piedzīvoju sajūtu, kādu nebiju atradusi savā ikdienas dzīvē – brīnišķīgu, tīru garīgā komforta sajūtu. Bijām 277 latvieši, sabraukuši no visām pasaules malām, un sarunājoties no sirds uz sirdi, sapratām, ka mums ir kopīgas vērtības, ne tikai “saknes”, ka esam savējie, ka esam lepni par to, ka esam latvieši. Jau 1993.gadā ar vīru kļuvām par saieta vadītājiem, lai TO iegūto sajūtu dotu tālāk arī citiem. Tā es dabūju “āķi lūpā”, un tas tur atrodas vēl šo baltu dienu…

Lai mums šeit, Bergenā, arī izdodas būt uz viena viļņa un domāt, kā dzīvot tā, lai mūsu vecāki ar mūsu bērniem spētu sarunāties vienā valodā. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.” – šādus vārdus saieta vadītāja Inese Krūmiņa deva ceļamaizē saieta dalībniekiem pirmajā dienā un pilnīgi noteikti tie sasniedza mērķi un piepildījās vislabākajā un spilgtākajā izpausmē. Liela daļa saieta dalībnieku 3×3 piedzīvoja pirmo reizi un mājās aizbrauca ar īpašo 3×3 sajūtu.

Saieta tēma “Mājas”

Kur ir tavas mājas? Kur ir tava vieta šai pasaulē, un kā šo vietu veidot, lai taviem tuvajiem būtu labi un lai tev pašam būtu labi? Mājas, no kurām mēs nākam, mājas, ko veidojam paši, mājas, ko veidos mūsu bērni? Tas viss mijas un pinas kopā vienā dzīves ritumā, vienā dzīves pamatuzdevumā un vienā mūžīgā izaicinājumā.

Dienu ritms saieta laikā

Rīta un pēcpusdienas ievirzēs paši, paši mazākie varēja darboties Mazuļu un Laimes skolā kopā ar Zani un Kristianu Danosiem, Līgu Reiteri un Antru Sundi kā arī senajās spēlēs un rotaļās kopā ar Julgī stalti,  kur darbiņš bija gan mazajām rociņām, gan kājiņām, gan balstiņām.

 

Mazliet lielākie varēja gūt ieskatu animācijā Luras Rastinas vadībā, tehnoloģijās, ko pāarraudzīja Kajs Sunde, teātra mākslā (Laila un Jānis Kirmuškas), doties aizrautīgās meža takās ar Baibu Zāli vai pilnveidot savas peldēšanas prasmes pie Ritvara Rozenfelda.

Pusaudžiem bija iespēja gūt ieskatu jaunsargu ievirzē, puzuru veidošanā, mazajos koka darbos, apgūt mūziku un kustību (Ēriks Zeps), kā arī darboties tīņu klubā kopā ar Ievu un Eduardu Krūmiņiem.

Savukārt jaunieši un pieaugušie varēja pilnveidoties gan praktiskās, gan teorētiskās ievirzēs. Smalkā berze ģimenē kopā ar Jolantu un Ansi Bogustoviem, Latviskie spēka avoti pie Ineses Krūmiņas, politika un retorika ar Ansi Bogustovu. Tiem, kuri latviešu valodā ikdienā runā mazāk, kā gribētos, bija iespēja pilnveidot savas zināšanas pie Antras Sundes. Praktiskajās ievirzēs bija iespēja roku ievingrināt rotu kalšanā pie Gunta Jakubovska, ādas apstrādē (pastalas)  pie Agritas Krieviņas – Siliņas, celošanā ar Ausmu Spalviņu, apgūt vides deju ar Liliju un Dzintaru Liporiem, vīt vainagus ar Zāļu sievu un stāstnieci Līgu Reitei.

Pievakarē saieta dalībniekiem bija iespēja darboties ievirzēs dažādām gaum;em un dv;eseles noskaņojumiem – bolderings, klinsu kapšana, peldēšana, šahs, dambrete, pinumi, celošana, kanoe, ādas apstrāde, tautas mūzika rotkalšana, bumbu spēles u.c. Un, ja ar to vēl nebija gana, daži aktīvākie izveidoja savas ievirzes – šķīvīšu mešana, makšķerēšana, kailpelde nakti fjordā.

Vakarā visus uz dančiem aicināja Ēiks Zeps, Julgī Stalte un Juris Tomašūns, paralēli tam un ēc tam nīkšana ar dziesmām un sarunām. Un, protams, jau neiztrūkstošās 3×3 aktivitātes – Brīvais mikrofons, Folkloras vakars, Vakara viesu lomā iejutās Inese Krūmiņa,Julgī Stalte, Līga Reitere un Ansis Bogustovs, noslēguma koncertā katra ievirze sniedza nelielu ieskatu taj;a, ko gandrīz nedēļas laikā apguvuši, bet ik vakaru uz vakara pasaciņu pagalmā zem ozola aicināja Laila un Jānis Kirmuškas.

Daudzinājums

Trešdienas vakarā visi pulcējās uz saieta kulminācijas pasākumu – Daudzinājumu. Fantastiskas sajūtas, kad gandrīz pusotra simta līdzīgi domājošu, jūtošu un vienā valodā unājošu cilvēku saplūst vienā veselumā, lai nodotu visumam vēstījumu par savām vērībām un cerībām, par savu pārliecību. Un fantastiski, ka mēs tapām visuma sadzirdēti un uzklausīti. Brīdī, kad, noslēdzot Daudzinājumu,  pavērsām skatu uz fjordu,  visums mūs sveicināja ar pērkona dārdu no skaidrām debesīm un pāri mums uzzīmēja pilnu varavīksnes loku, kas tur turējās vairāk kā stundu, līdz sāka krēslot.

Lai 3×3 saiets varētu notikt Latviešu biedrība Norvēģijā Bergenā saka lielu paldies par finansiālu atbalstu Kultūras ministrijai, PBLA, tāpat Bergenas pašvaldībai un Hordaland Fylkeskommune.
       Foto 3×3 Ikdiena
       Foto 3×3 Ievirzes
       Foto 3×3 Mikrofons
       Foto 3×3 Daudzinājums